1.

28-31.08.2018 r. 

Zebrania Rady Pedagogicznej

2.

12.10.2018 r.
(piątek)

Wyjście integracyjne nauczycieli

3.

Październik-Listopad
(termin do ustalenia - środa)

Szkoleniowe zebranie Rady Pedagogicznej

4.

19.12.2018 r. godz. 14:45
(środa)

Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja śródroczna

5.

4.01.2019 r. godz. 14:45
(piątek)

Zebranie Rady Pedagogicznej - zatwierdzenie klasyfikacji śródrocznej; podsumowanie pracy w pierwszym półroczu roku szkolnego

6.

Luty-Marzec
(termin do ustalenia - środa)

Szkoleniowe zebranie Rady Pedagogicznej

7.

24.04.2019 r. godz. 14:45  (środa)

Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja roczna klas trzecich Liceum

8.

25.04.2019 r. godz. 14:45
(czwartek)

Zebranie Rady Pedagogicznej - zatwierdzenie klasyfikacji rocznej klas trzecich Liceum

9.

17.06.2019 r. godz. 14:45  (poniedziałek)

Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja roczna klas pierwszych i drugich Liceum oraz klas Gimnazjum

10.

21.06.2019 r. 
(piątek)

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019