Harmonogram spotkań z rodzicami oraz przekazywania informacji o ocenianiu i klasyfikowaniu
rodzicom uczniów i uczniom Zespołu Szkół nr 117
w roku szkolnym 2016/2017

14 września 2016 r.
(środa)

Rodzice uczniów klas 1 Liceum:

17:30 - spotkanie z Dyrektorem Zespołu Szkół Nr 117,
              następnie spotkanie z wychowawcami
.

Rodzice uczniów klas 2 Liceum:

17:30 - spotkanie z wychowawcami
.

Rodzice uczniów klas 3 Liceum:

17:30 - spotkanie z wychowawcami.

18:30 - spotkanie z Dyrektorem Zespołu Szkół Nr 117

              (przekazanie informacji dot. egzaminu maturalnego).

Rodzice uczniów klas 1 Gimnazjum:

17:00 - spotkanie z Dyrektorem Zespołu Szkół Nr 117,
              następnie spotkanie z wychowawcami.

Rodzice uczniów klas 2 i 3 Gimnazjum:

17:30 - spotkanie z wychowawcami.

26 października 2016 r.
(środa)

17:30 - zebrania wychowawców z rodzicami uczniów wszystkich klas Liceum i Gimnazjum.

4 stycznia 2017 r.
(środa)

 17:30 - zebrania wychowawców z rodzicami uczniów wszystkich klas Liceum i Gimnazjum,
              informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi.

8 lutego 2017 r.
(środa)

17:30 - zebrania wychowawców z rodzicami uczniów wszystkich klas Liceum i Gimnazjum,
              informacja o wynikach klasyfikacji śródrocznej.

22 marca 2017 r.
(środa)

17:30 - zebrania wychowawców z rodzicami uczniów wszystkich klas Liceum i Gimnazjum,
              informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi dla rodziców klas 3 Liceum.

12 kwietnia 2017 r.
(środa)

pisemna informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych dla rodziców uczniów klas 3 Liceum; rodzice uczniów nieobecnych w tym dniu mogą odebrać informację w szkole do dnia 13 kwietnia 2017 r. (czwartek).

18 kwietnia 2017 r.
(wtorek)

upływa termin składania podań o podwyższenie rocznych ocen klasyfikacyjnych przez rodziców i uczniów klas 3 Liceum.

17 maja 2017 r.
(środa)

17:30 - zebrania wychowawców z rodzicami uczniów klas Liceum i Gimnazjum,
              informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi.

9 czerwca 2017 r.
(piątek)

pisemna informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych dla rodziców uczniów klas Liceum i Gimnazjum; rodzice uczniów nieobecnych w tym dniu mogą odebrać informację w szkole do dnia 12 czerwca 2017 r. (poniedziałek).

13 czerwca 2017 r.
(wtorek)

upływa termin składania podań przez rodziców i uczniów o podwyższenie rocznych ocen klasyfikacyjnych.