Wszystkie otwierane oddziały są dwujęzyczne z językiem angielskim i mają określony kierunek kształcenia (wiodące przedmioty). Proponujemy kandydatom następujące kierunki:

PROFIL MATEMATYCZNO-FIZYCZNY

Rozszerzony zakres nauczania: MATEMATYKA i FIZYKA.

Od pierwszej klasy dodatkowe godziny zajęć z matematyki i fizyki.

Wyniki egzaminów maturalnych 2015:

matematyka rozszerzona: 80% (średnia w kraju: 41%);

fizyka rozszerzona: 77% (średnia w kraju: 44%).

Uczniowie uczestniczą w zajęciach laboratoryjnych z fizyki organizowanych przez Politechnikę Warszawską specjalnie dla uczniów Kopernika. 
Absolwenci tej klasy studiują głównie na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW oraz Politechnice Warszawskiej.

Plan ramowy

PROFIL BIOLOGICZNO-CHEMICZNY

Rozszerzony zakres nauczania: BIOLOGIA, CHEMIA oraz zwiększona liczba godzin nauczania MATEMATYKI.

Od pierwszej klasy dodatkowa godzina biologii. W pierwszej klasie zajęcia z łaciny.

Wyniki egzaminów maturalnych 2015:

biologia rozszerzona: 75% (średnia w kraju: 43%);

chemia rozszerzona: 76% (średnia w kraju: 52%).

Uczniowie uczestniczą w zajęciach laboratoryjnych z biologii organizowanych przez Wydział Biologii UW, Obozie Naukowym oraz Letniej Akademii Badawczej 
Absolwenci tej klasy studiują głównie na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz innych uczelniach medycznych, UW i SGGW.

Plan ramowy

PROFIL MATEMATYCZNO-SPOŁECZNY

Rozszerzony zakres nauczania: MATEMATYKA, GEOGRAFIA oraz trzeci przedmiot do wyboru spośród: HISTORIA, WOS.

Trzeci przedmiot rozszerzony nauczany w grupach międzyklasowych; wyboru dokonuje się pod koniec nauki w pierwszej klasie.

Dla chętnych koło ekonomiczne. Uczniowie z powodzeniem startują w olimpiadach o tematyce ekonomicznej.

Wyniki egzaminów maturalnych 2015:

matematyka rozszerzona: 59% (średnia w kraju: 41%);

geografia rozszerzona: 72% (średnia w kraju: 41%);

historia rozszerzona: 88% (średnia w kraju: 50%);

WOS rozszerzony: 61% (średnia w kraju: 26%).

Absolwenci tych klas studiują głównie na SGH oraz innych uczelniach ekonomicznych.

Plan ramowy

PROFIL HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNY

Rozszerzony zakres nauczania: JĘZYK POLSKI, HISTORIA oraz trzeci przedmiot do wyboru spośród: GEOGRAFIA, WOS.

Trzeci przedmiot rozszerzony nauczany w grupach międzyklasowych; wyboru dokonuje się pod koniec nauki w pierwszej klasie.

Zajęcia dodatkowe, w których najczęściej uczestniczą uczniowie: koło literatury i języka polskiego, geograficzne, historyczne, WOS.

W pierwszej klasie zajęcia z łaciny.

Wyniki egzaminów maturalnych 2015:

język polski rozszerzony: 81% (średnia w kraju: 61%);

historia rozszerzona: 78% (średnia w kraju: 50%);

geografia rozszerzona: 69% (średnia w kraju: 41%);

WOS rozszerzony: 55% (średnia w kraju: 26%).

Uczniowie tej klasy z powodzeniem startują w olimpiadach związanych z wiedzą o społeczeństwie, prawie i filozofii.

Absolwenci tej klasy studiują głównie kierunki humanistyczne: prawo, psychologię, filologie na UW.

Plan ramowy

KLASA pre-DP
przygotowująca do rozpoczęcia dwuletniego Programu Dyplomowego Matury Międzynarodowej (IB).

Klasa pierwsza jest identyczna jak inne klasy pierwsze; po spełnieniu warunków określonych w Statucie Liceum, uczniowie przechodzą do klasy drugiej, która jest pierwszym rokiem Programu Dyplomowego Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate).

Plan ramowy