Zapraszamy do pobrania następujących dokumentów przydatnych w procesie rekrutacji:

Jak dobrze wybrać szkołę - 10 kroków

Prezentacja "Wybieraj z głową"

Schemat Rekrutacji

Harmonogram działań gimnazjalisty

Więcej ogólnych informacji na temat rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 będzie można znaleźć w serwisie Biura Edukacji m. st. Warszawy.


Poniżej znajdują się dokumenty wymagane w procesie rekrutacji do XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. M. Kopernika w Warszawie oraz do Gimnazjum Dwujęzycznego nr 50 im. gen. W. Sikorskiego w Warszawie:

Podanie - Zgłoszenie kandydata do klasy pierwszej Gimnazjum Dwujęzycznego nr 50 w Warszawie

Podanie - Zgłoszenie kandydata do klasy pierwszej XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. M. Kopernika w Warszawie

Zakres materiału na egzamin z języka angielskiego