Kandydaci do klas pierwszych (w tym klasy pre-DP)

w systemie trzyletnim. (rok urodzenia 2003 i 2004)

Uczniowie powracający z zagranicy są przyjmowani do szkoły zgodnie z zapisami Rozporządzenia MEN z dnia 2 stycznia 2015 w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.

Szkoła przyjmuje kandydatów powracających z zagranicy do niżej wymienionych klas w miarę posiadanych miejsc. Kandydatów do liceum obowiązuje sprawdzian pisemny z języka angielskiego, zgodnie z informacją poniżej.

Terminarz:

W terminie do 23 sierpnia 2019 r. prosimy o złożenie w sekretariacie Szkoły następujących dokumentów:

- kopia ostatniego świadectwa szkolnego uzyskanego za granicą,

- kopia ostatniego świadectwa szkoły w Polsce (nawet jeśli pochodzi sprzed wielu lat),

- wypełnione zgłoszenie ucznia do XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego.

Wyżej wymienione dokumenty można przesłać w wersji elektronicznej (skan) na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Test z języka angielskiego: 31 maja 2019 r. godz. 15:00-17:00 oraz 24 czerwca 2019 r. godz. 12:00-14:00, a także 31 lipca 2019 r.  godz. 9:00-11:0028 sierpnia 2019r. godz. 9:00 – 11:00.

Kandydat może przystąpić do testu tylko w jednym terminie.

Kandydaci do klas pierwszych (w tym klasy pre-DP)

w systemie czteroletnim. (rok urodzenia 2004 i 2005)

Uczniowie powracający z zagranicy są przyjmowani do szkoły zgodnie z zapisami Rozporządzenia MEN z dnia 2 stycznia 2015 w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.

Szkoła przyjmuje kandydatów powracających z zagranicy do niżej wymienionych klas w miarę posiadanych miejsc. Kandydatów do liceum obowiązują sprawdziany pisemne: z języka angielskiego, polskiego oraz przedmiotów zależnie od wyboru profilu kształcenia, zgodnie z informacją poniżej.

Terminarz:

W terminie do 23 sierpnia 2019 r. prosimy o złożenie w sekretariacie Szkoły następujących dokumentów:

- kopia ostatniego świadectwa szkolnego uzyskanego za granicą,

- kopia ostatniego świadectwa szkoły w Polsce (nawet jeśli pochodzi sprzed wielu lat),

- wypełnione zgłoszenie ucznia do XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego.

Wyżej wymienione dokumenty można przesłać w wersji elektronicznej (skan) na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  

Test z języka angielskiego: 27 maja 2019 r. godz. 15:00-17:00 oraz 24 czerwca 2019 r. godz. 9:00-11:00, a także 31 lipca 2019 r.  godz. 9:00-11:0028 sierpnia 2019r. godz. 9:00 – 11:00.

Kandydat może przystąpić do testu tylko w jednym terminie.

 

 

Kandydaci powracający z zagranicy w trakcie roku szkolnego.

Kandydaci do liceum powracający z zagranicy przyjmowani są w miarę posiadanych miejsc.

W celu rozpoczęcia procedury aplikacyjnej należy telefonicznie upewnić się w sekretariacie szkoły (tel.: +48 22 632 7570) czy w wybranej klasie szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

W przypadku uzyskania odpowiedzi twierdzącej należy umówić z panią sekretarką termin przystąpienia kandydata do egzaminu z języka angielskiego oraz sprawdzianów zależnie od profilu klasy, jak powyżej.

Po pozytywnym zaliczeniu powyższych sprawdzianów należy dostarczyć lub przesłać pocztą elektroniczną dokumenty przedstawiające wyniki dotychczasowej edukacji ucznia (ostatnie świadectwo oraz bieżący wykaz ocen). Wymienione dokumenty można przesłać w wersji elektronicznej (skan) na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

W przypadku starań o przeniesienie ucznia będącego w trakcie realizacji Programu Dyplomowego Matury Międzynarodowej, prosimy o skierowanie maila do Pani Grażyny Kani na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

W przypadku starań o przeniesienie ucznia będącego w trakcie realizacji Programu MYP, prosimy o skierowanie maila do Pani Iwony Berse na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.