Wyniki egzaminów maturalnych naszych uczniów w maju 2015 r.

Przedmiot
Średnia Kopernik Średnia krajowa
Język polski poziom podstawowy 82,1% 66%
Język polski poziom rozszerzony 79,0% 61%
Język angielski poziom podstawowy 99,1% 77%
Język angielski poziom rozszerzony 93,1% 63%
Język angielski poziom dwujęzyczny 84,1%  brak danych
Język niemiecki poziom podstawowy 92,0% 72%
Język niemiecki poziom rozszerzony 91,6% 63%
Język francuski poziom podstawowy 91,4% 83%
Język francuski poziom rozszerzony 88,4% 59%
Język hiszpański poziom podstawowy 88,8% 84%
Język hiszpański poziom rozszerzony 86,0% 59%
Matematyka poziom podstawowy 87,7% 55%
Matematyka poziom rozszerzony 64,8% 41%
Fizyka poziom rozszerzony 72,4% 44%
Biologia poziom rozszerzony 74,1% 43%
Chemia poziom rozszerzony 75,1% 52%
Geografia poziom rozszerzony 72,5% 41%
WOS poziom rozszerzony 54,9% 26%
Historia poziom rozszerzony 84,4% 50%

Wszyscy uczniowie naszej szkoły zdali swoje egzaminy maturalne. Gratulujemy!

 

Wyniki egzaminów maturalnych naszych uczniów w maju 2014 r.

Przedmiot
Średnia Kopernik Średnia krajowa
Język polski poziom podstawowy 69% 51%
Język polski poziom rozszerzony 82% 65%
Język angielski poziom podstawowy 98% 69%
Język angielski poziom rozszerzony 92% 66%
Język angielski poziom dwujęzyczny 85%  brak danych
Język niemiecki poziom podstawowy 97% 68%
Język niemiecki poziom rozszerzony 91% 63%
Język francuski poziom podstawowy 95% 74%
Język francuski poziom rozszerzony 97% 71%
Język hiszpański poziom podstawowy 85% 73%
Język hiszpański poziom rozszerzony 87% 69%
Matematyka poziom podstawowy 83% 48%
Matematyka poziom rozszerzony 67% 42%
Fizyka poziom rozszerzony 75% 48%
Biologia poziom rozszerzony 77% 53%
Chemia poziom rozszerzony 67% 50%
Geografia poziom rozszerzony 75% 53%
WOS poziom rozszerzony 68% 46%
Historia poziom rozszerzony 61% 54%

Wszyscy uczniowie naszej szkoły zdali swoje egzaminy maturalne. Gratulujemy!

 

Przedstawiamy wyniki tegorocznych egzaminów maturalnych naszych uczniów (maj 2013 r.).

Przedmiot
Średnia Kopernik Średnia krajowa
Język polski poziom podstawowy 72,54% 55%
Język polski poziom rozszerzony 80,68% 63%
Język angielski poziom podstawowy 98,93% 68%
Język angielski poziom rozszerzony 91,83% 67%
Język angielski poziom dwujęzyczny 84,05%  brak danych
Język niemiecki poziom podstawowy 92,81% 58%
Język niemiecki poziom rozszerzony 97,60% 69%
Język francuski poziom podstawowy 95,27% 76%
Język francuski poziom rozszerzony 93,40% 72%
Język hiszpański poziom podstawowy 91,31% 78%
Język hiszpański poziom rozszerzony 91,71% 69%
Matematyka poziom podstawowy 91,67% 55%
Matematyka poziom dwujęzyczny 91,29% brak danych
Matematyka poziom rozszerzony 79,69% 54%
Fizyka  poziom rozszerzony 68,17% 47%
Biologia poziom rozszerzony 68,17% 50%
Chemia poziom rozszerzony 76,39% 56%
Geografia poziom rozszerzony 73,68% 47%
WOS poziom rozszerzony 72,67% 42%
Historia poziom rozszerzony 80,71% 54%

Wszyscy uczniowie naszej szkoły zdali swoje egzaminy. Gratulujemy!

 

Z przyjemnością informujemy, że wszyscy uczniowie naszej szkoły zdali egzaminy maturalne przeprowadzone w maju 2011 roku! Ponad 30 absolwentów uzyskało 100% z egzaminów z wybranych przez siebie przedmiotów, wielu uzyskało wynik powyżej 90%. Wszystkim absolwentom gratulujemy uzyskania świetnych wyników i życzymy aby umożliwiły im one dostanie się na wymarzone studia.

Poniżej publikujemy średnie z egzaminów z poszczególnych przedmiotów zdawanych przez absolwentów XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja Kopernika w maju 2011 r.

Przedmiot

  Wynik w Koperniku

  Średni wynik w Polsce

Język polski poziom podstawowy

73,00 %

53,60 %

Język polski poziom rozszerzony

62,47 %

58,71 %

Język angielski poziom rozszerzony

88,29 %

70,44 %

Język angielski poziom dwujęzyczny

78,60 %

Język niemiecki poziom podstawowy

95,13 %

57,82 %

Język niemiecki poziom rozszerzony

86,00 %

69,46 %

Język francuski poziom podstawowy

 90,35 %

72,77 %

Język francuski poziom rozszerzony

86,62 %

73,73 %

Język hiszpański poziom podstawowy   

93,50 %

78,47 %

Matematyka poziom podstawowy

86,43 %

48,24 %

Matematyka poziom rozszerzony

78,02 %

44,47 %

Fizyka poziom podstawowy

78,00 %

41,91 %

Fizyka poziom rozszerzony

67,65 %

46,21 %

Biologia poziom rozszerzony

75,53 %

55,90 %

Chemia poziom rozszerzony

73,26 %

51,59 %

Geografia poziom rozszerzony

72,44 %

49,41 %

WOS poziom podstawowy

65,00 %

46,74 %

WOS poziom rozszerzony

64,48 %

45,45 %

Historia poziom rozszerzony

64,00 %

50,38 %

 

Wyniki egzaminu maturalnego w liceach ogólnokształcących w maju 2010 r. (w procentach):

Przedmiot Kopernik Warszawa Kraj
J. polski podst. 70,03 60,57 57,20
J. polski rozsz. 67,55 57,79 60,00
J. angielski rozsz. 88,00 73,19 68,40
J. angielski dwujęz. 74,36
J. niemiecki podst. 94,81 78,27 63,50
J. niemiecki rozsz. 88,40 77,45 69,90
J. francuski podst. 95,10 83,81 72,30
J. francuski rozsz. 89,50 78,37 74,60
Matematyka podst. 86,41 65,00 58,50
Matematyka rozsz. 70,44 55,88 49,30
Fizyka podst. 76,47 50,08 43,40
Fizyka rozsz. 76,44 62,52 58,80
Biologia rozsz. 65,42 57,23 54,60
Chemia rozsz. 73,27 64,83 61,50
Geografia rozsz. 68,46 55,46 49,10
WOS rozsz. 64,63 57,70 50,80
Historia podst. 68,00 54,54 54,20
Historia rozsz. 63,75 54,13 51,30

 

A tak przedstawiają się nasze wyniki na tle wyników uzyskanych w liceach ogólnokształcących w Warszawie i w Polsce:

Matura2010PL

 
Więcej artykułów…