Szkoła sukcesu

8. miejsce w Rankingu XXV-lecia najlepszych liceów warszawskich

Wyniki egzaminów maturalnych naszych uczniów w maju 2017 r.

Przedmiot
Średnia Kopernik Średnia krajowa
(tylko LO)
Język polski poziom podstawowy 74,45% 59%
Język polski poziom rozszerzony 82,59% 52%
Język angielski poziom podstawowy 99,75% 77%
Język angielski poziom rozszerzony 94,17% 65%
Język angielski poziom dwujęzyczny 88,58%  brak danych
Język niemiecki poziom podstawowy 95,84% 72%
Język niemiecki poziom rozszerzony 94,00% 63%
Język francuski poziom podstawowy 88,53% 80%
Język francuski poziom rozszerzony 84,00% 63%
Język hiszpański poziom podstawowy 90,00% 78%
Język hiszpański poziom rozszerzony 76,00% 55%
Matematyka poziom podstawowy 91,21% 60%
Matematyka poziom rozszerzony 71,35% 47%
Matematyka poziom dwujęzyczny 90,67% brak danych
Fizyka poziom rozszerzony 72,33% 46%
Informatyka poziom rozszerzony 64,67% 42%
Biologia poziom rozszerzony 79,33% 41%
Chemia poziom rozszerzony 72,86% 44%
Geografia poziom rozszerzony 75,29% 36%
WOS poziom rozszerzony 67,27% 29%
Historia poziom rozszerzony 69,18% 36%
Historia sztuki poziom rozszerzony 68,00% 47%

Wszyscy uczniowie naszej szkoły zdali swoje egzaminy maturalne. Gratulujemy!

 

Informujemy Absolwentów XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja Kopernika, że w dniu jutrzejszym (30 czerwca 2017 r.) od godz. 12:00 będą mogli w sekretariacie szkoły odbierać swoje Świadectwa Dojrzalości.

Jednocześnie zapraszamy chętnych do stworzenia delegacji Absolwentów XXXIII LO, która o godz. 13:00 na Skwerze Apfelbauma dokona, wraz z innymi maturzystami wolskich szkół ponadgimnazjalnych, zasadzenia pamiątkowych drzew. 

Chętnych prosimy o zgłaszanie się do pana wicedyrektora Mirosława Malinowskiego.

 

Wyniki egzaminów maturalnych naszych uczniów w maju 2016 r.

Przedmiot
Średnia Kopernik Średnia krajowa
(tylko LO)
Język polski poziom podstawowy 76,89% 62%
Język polski poziom rozszerzony 86,03% 62%
Język angielski poziom podstawowy 98,59% 77%
Język angielski poziom rozszerzony 94,11% 61%
Język angielski poziom dwujęzyczny 86,67%  brak danych
Język niemiecki poziom podstawowy 94,73% 77%
Język niemiecki poziom rozszerzony 87,50% 60%
Język francuski poziom podstawowy 92,22% 80%
Język francuski poziom rozszerzony 91,00% 66%
Język hiszpański poziom podstawowy 88,73% 82%
Język hiszpański poziom rozszerzony 89,00% 59%
Matematyka poziom podstawowy 87,59% 61%
Matematyka poziom rozszerzony 62,75% 40%
Fizyka poziom rozszerzony 68,20% 47%
Biologia poziom rozszerzony 62,68% 40%
Chemia poziom rozszerzony 59,42% 41%
Geografia poziom rozszerzony 72,73% 44%
WOS poziom rozszerzony 55,67% 30%
Historia poziom rozszerzony 70,36% 45%

Wszyscy uczniowie naszej szkoły zdali swoje egzaminy maturalne. Gratulujemy!

 

Wyniki egzaminów maturalnych naszych uczniów w maju 2015 r.

Przedmiot
Średnia Kopernik Średnia krajowa
Język polski poziom podstawowy 82,1% 66%
Język polski poziom rozszerzony 79,0% 61%
Język angielski poziom podstawowy 99,1% 77%
Język angielski poziom rozszerzony 93,1% 63%
Język angielski poziom dwujęzyczny 84,1%  brak danych
Język niemiecki poziom podstawowy 92,0% 72%
Język niemiecki poziom rozszerzony 91,6% 63%
Język francuski poziom podstawowy 91,4% 83%
Język francuski poziom rozszerzony 88,4% 59%
Język hiszpański poziom podstawowy 88,8% 84%
Język hiszpański poziom rozszerzony 86,0% 59%
Matematyka poziom podstawowy 87,7% 55%
Matematyka poziom rozszerzony 64,8% 41%
Fizyka poziom rozszerzony 72,4% 44%
Biologia poziom rozszerzony 74,1% 43%
Chemia poziom rozszerzony 75,1% 52%
Geografia poziom rozszerzony 72,5% 41%
WOS poziom rozszerzony 54,9% 26%
Historia poziom rozszerzony 84,4% 50%

Wszyscy uczniowie naszej szkoły zdali swoje egzaminy maturalne. Gratulujemy!

 

Wyniki egzaminów maturalnych naszych uczniów w maju 2014 r.

Przedmiot
Średnia Kopernik Średnia krajowa
Język polski poziom podstawowy 69% 51%
Język polski poziom rozszerzony 82% 65%
Język angielski poziom podstawowy 98% 69%
Język angielski poziom rozszerzony 92% 66%
Język angielski poziom dwujęzyczny 85%  brak danych
Język niemiecki poziom podstawowy 97% 68%
Język niemiecki poziom rozszerzony 91% 63%
Język francuski poziom podstawowy 95% 74%
Język francuski poziom rozszerzony 97% 71%
Język hiszpański poziom podstawowy 85% 73%
Język hiszpański poziom rozszerzony 87% 69%
Matematyka poziom podstawowy 83% 48%
Matematyka poziom rozszerzony 67% 42%
Fizyka poziom rozszerzony 75% 48%
Biologia poziom rozszerzony 77% 53%
Chemia poziom rozszerzony 67% 50%
Geografia poziom rozszerzony 75% 53%
WOS poziom rozszerzony 68% 46%
Historia poziom rozszerzony 61% 54%

Wszyscy uczniowie naszej szkoły zdali swoje egzaminy maturalne. Gratulujemy!

 
Więcej artykułów…