Pedagog

  p. Aleksandra Charążka

pokój A101 

Pedagog

  p. Lidia Rychert

pokój B011 

Psycholog

  p. Wioletta Oszczypko

pokój A102 

Poniedziałek          9:30 - 14:00    7:30 - 12:00 13:30 - 18:30
Wtorek     10:00 - 14:30    7:30 - 11:30   7:00 - 13:00
Środa      9:30 - 16:30   13:30 - 17:30 13:30 - 18:30
Czwartek     11:00 - 15:00     7:30 - 12:00   7:00 - 13:00
Piątek      9:30 - 14:30     7:30 - 15:30   7:00 - 10:00
 

W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie zamieszkujący w Warszawie mogą ubiegać się o stypendia szkolne i zasiłki szkolne oraz wyprawki szkolne.

Podstawą uzyskania stypendium szkolnego jest kryterium dochodowe w wysokości:

- za miesiąc sierpień dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 456 zł. netto;

- za miesiąc wrzesień dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 514 zł. netto.

O zasiłek szkolny może ubiegać się uczeń, w przeciągu dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia losowego (śmierć lub choroba jednego z rodziców, kradzież lub inne nagłe zdarzenie), bez względu na kryterium dochodowe.

Wypełnione wnioski należy złożyć u pedagogów szkolnych do 10.09.2015 r.

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczniowie słabowidzący, uczniowie niesłyszący i słabosłyszący, uczniowie z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, mogą ubiegać się o wyprawkę szkolną - rządowy program dofinansowania zakupu podręczników.

W tym celu należy się zgłosić do pedagogów najpóźniej 9.09.2015 r.

Wnioski znajdują się na stronie edukacja.warszawa.pl (zakładka dla ucznia i rodzica, pomoc socjalna dla ucznia) lub u pedagogów szkolnych pokój A101 oraz B011.

Wszystkie pytania dotyczące wniosków należy kierować do pedagogów, którzy służą pomocą.