W Gimnazjum Dwujęzycznym nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego oraz XXXIII Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. Mikołaja Kopernika został wdrożony system doradztwa zawodowego. Głównym celem systemu jest przygotowanie młodzieży do procesu podejmowania trafnych decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej oraz zawodowej.

W szkole powołany jest koordynator ds. doradztwa zawodowego Lidia Rychert (sala B011).

 

Przedstawiamy program Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego. Zachęcamy do zapoznania się z tym dokumentem (wersja pdf).

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

 

Godziny pracy koordynatora ds. doradztwa zawodowego
Lidii Rychert
Rok szkolny 2017/2018
Gabinet B 011

tel. +48 6327570 w.38


Poniedziałek 7:30 – 12:00 
Wtorek 13:30 - 18:00 
Środa 14:00 – 18:00 
Czwartek 7:30 – 11:30 
Piątek 7:30 – 15:30

 

Informacje edukacyjne i zawodowe:

Perspektywy - rankingi szkół ponadgimnazjalnych oraz informator dla maturzystów
Wybieram Zawód - pakiet narzędzi diagnostycznych i materiałów dydaktycznych wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych
Prognozowanie zatrudnienia - system prognozowania zatrudnienia
European Youth Portal - portal Komisji Europejskiej zawierający informacje, które mogą się przydać młodym ludziom mieszkającym, uczącym się i pracującym w UE
Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej - materiały z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów, rodziców i nauczycieli
Kształcenie zawodowe - informacje na temat doradztwa zawodowego udostępniane na stronach Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń

Testy on-line:

indywTesty on-line są doskonałą metodą samopoznania, jednak wyniki należy zinterpretować z koordynatorem doradztwa zawodowego. Dzięki temu uczeń otrzyma charakterystykę, zawierającą opis zbadanych cech osobowości, dominujących zdolności, charakterystykę mocnych i słabych stron własnej osobowości. Jest to punktem wyjścia do rozmowy doradczej i ustalenia optymalnej ścieżki edukacji i kariery, określenia planów zawodowych.

indywidualni.pl - portal zawierający testy pozwalające na rozpoznanie indywidualnego stylu uczenia się, predyspozycji oraz mocnych stron, a także zapewnienie dostępu do metod i technik podnoszących efektywność nauki

Labirynt zawodów - test predyspozycji i zainteresowań zawodowych (w 3 wersjach wiekowych – dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) oraz multimedialny zasób informacji zawodowej

16 personalities - polska strona o MBTI z możliwością przeprowadzenia testu on-line

Pozaszkolne formy pomocy z zakresu doradztwa zawodowego:

Centrum Informacji i Doradztwa Zawodowego w Pałacu Młodzieży Plac Defilad 1 tel 22 656 66

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2 ul. Księcia Janusza 45/47 tel./faks: 22 836 70 88

Młodzieżowe Biura Pracy na terenie m.st. Warszawa

 

Ogólnopolski Tydzień Kariery, czyli OTK, to coroczna akcja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej mająca na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw, działań i kreatywności na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego. W tym roku odbywa się on pod hasłem Poznaj swojego doradcę zawodowego!

Działania w Zespole Szkół Nr 117 w ramach OTK 2015:
1. Akcja promocyjna Poznaj swojego doradcę zawodowego - podejmuj świadome decyzje.
2. Konkurs plastyczny dla uczniów gimnazjum Mój wymarzony zawód.
3. Debata gimnazjalistów: Wolontariat - nieodpłatna praca na rzecz innych - ważnym doświadczeniem życiowym.
4. Spotkanie informacyjne licealistów z przedstawicielami London School of Economics. 
5. Debata licealistów: Studia za granicą i w Polsce - za i przeciw.
6. Diagnoza uczniów klas pierwszych liceum w zakresie uzdolnień - testy ośmiu inteligencji w oparciu o teorię H. Gardnera.