Akcja_Edukacyjna_sm

 

Nasza szkoła bierze udział w projekcie Akcja Edukacyjna 2016/17 - szerzenie wiedzy o wymogach i możliwościach studiowania na uczelniach amerykańskich wśród uczniów polskich liceów prowadzących program IB. Inicjatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Talentów, oficjalnym patronem Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki. Udział w projekcie jest bezpłatny.