Szkoła sukcesu

8. miejsce w Rankingu XXV-lecia najlepszych liceów warszawskich

Harmonogram spotkań z rodzicami oraz przekazywania informacji o ocenianiu i klasyfikowaniu
rodzicom uczniów i uczniom
w roku szkolnym 2018/2019

12 września 2018 r.
(środa)

Rodzice uczniów klas 1 Liceum:

17:30 - spotkanie z Dyrektorem XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. M. Kopernika, następnie spotkanie z wychowawcami
.

Rodzice uczniów klas 2 Liceum:

17:30 - spotkanie z wychowawcami
.

Rodzice uczniów klas 3 Liceum:

17:30 - spotkanie z wychowawcami.

18:30 - spotkanie z Dyrektorem  XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. M. Kopernika (przekazanie informacji dot. egzaminu maturalnego).

Rodzice uczniów Gimnazjum:

17:30 - spotkanie z wychowawcami.

24 października 2018 r.
(środa)

17:30 - zebrania wychowawców z rodzicami uczniów wszystkich klas Liceum i Gimnazjum.

28 listopada 2018 r.
(środa)

 17:30 - zebrania wychowawców z rodzicami uczniów wszystkich klas Liceum i Gimnazjum,
              informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi.

19 grudnia 2018 r.
(środa)

17:30 - zebrania wychowawców z rodzicami uczniów wszystkich klas Liceum i Gimnazjum,
              informacja o wynikach klasyfikacji śródrocznej.

20 marca 2019 r.
(środa)

17:30 - zebrania wychowawców z rodzicami uczniów wszystkich klas Liceum i Gimnazjum,
              informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi dla rodziców klas 3 Liceum.

10 kwietnia 2019 r.
(środa)

pisemna informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych dla rodziców uczniów klas 3 Liceum; rodzice uczniów nieobecnych w tym dniu mogą odebrać informację w szkole do dnia 11 kwietnia 2019 r. (czwartek).

16 kwietnia 2019 r.
(wtorek)

upływa termin składania podań o podwyższenie rocznych ocen klasyfikacyjnych przez rodziców i uczniów klas 3 Liceum.

15 maja 2019 r.
(środa)

17:30 - zebrania wychowawców z rodzicami uczniów klas Liceum i Gimnazjum,
              informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi.

7 czerwca 2019 r.
(piątek)

pisemna informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych dla rodziców uczniów klas Liceum i Gimnazjum; rodzice uczniów nieobecnych w tym dniu mogą odebrać informację w szkole do dnia 10 czerwca 2019 r. (poniedziałek).

11 czerwca 2019 r.
(wtorek)

upływa termin składania podań przez rodziców i uczniów o podwyższenie rocznych ocen klasyfikacyjnych.