Szkoła sukcesu

8. miejsce w Rankingu XXV-lecia najlepszych liceów warszawskich

Przedmiot Średnia szkoły Średnia na świecie
Polish HL 6,40 5,63
Polish SL 5,86 5,32
English A HL 5,57 5,05
English A SL 5,20 5,17
English B HL 6,18 5,71
German B HL 6,50 5,86
German B SL 6,50 5,05
French B HL 6,20 5,27
Economics SL 5,38 4,65
History HL 5,86 4,85
History SL 5,50 4,68
Geography HL 6,00 5,23
Geography SL 6,18 4,72
Biology HL 6,43 4,32
Biology SL 5,75 4,25
Chemistry HL 5,47 4,48
Physics HL 5,10 4,60
Physics SL 5,67 4,04
Mathematics HL 5,17 4,46
Mathematics SL 5,22 4,38
 

Przedstawiamy zbiorcze wyniki egzaminów, jakie zdawali nasi absolwenci w Programie Dyplomowym Matury Międzynarodowej w latach 2012 do 2016:

Rok 2012 2013 2014 2015 2016
Liczba zdających 41 39 41 39 41
Liczba uczniów, którzy zdali egzamin 41 39 41 39 40
Średnia liczba uzyskanych punktów 38 38 36 38 37
Najwyższy uzyskany wynik (max. 45 punktów) 43 44 43 44 45
Średnia ocena na dyplomie 5.99 6.00 5.72 5.93 5.74
 
Przedmiot Średnia szkoły Średnia na świecie
Polish HL 6,67 5,63
Polish SL 5,97 5,34
English HL 6,15 5,09
English SL 6,20 5,22
English B HL 6,19 5,72
German HL 6,25 5,77
German SL 7,00 5,16
French HL 6,80 5,22
Economics SL 6,00 4,66
History HL 5,80 4,78
History SL 5,00 4,65
Geography HL 6,19 5,22
Geography SL 5,81 4,69
Biology HL 5,95 4,34
Biology SL 5,91 4,24
Chemistry HL 5,71 4,49
Chemistry SL 3,00 (1 zdający) 4,05
Physics HL 5,88 4,68
Physics SL 6,33 4,19
Mathematics HL 5,60 4,43
Mathematics SL 5,35 4,43
 
Przedmiot Średnia szkoły Średnia na świecie
Polish HL 5,86 5.44
Polish SL 5,44 5,18
English HL 5,55 5,10
English SL 5,60 5,19
English B HL 6,28 5,70
German HL 6,00 5,82
German SL 6,25 5,22
French HL 6,80 5,31
French SL 6,75 bd
Spanish SL 6,57 bd
History HL 5,78 4,74
History SL 5,00 4,57
Geography HL 6,13 5,25
Geography SL 5,92 4,67
Biology HL 5,62 4,32
Biology SL 5,82 4,27
Chemistry HL 5,29 4,53
Chemistry SL 6,00 4,01
Physics HL 5,00 4,65
Physics SL 6,00 4,16
Mathematics HL 4,71 4,41
Mathematics SL 5,59 4,46
 
Przedmiot Średnia szkoły Średnia na świecie
Polish HL 6,50 5.36
Polish SL 5,71 5,08
English HL 6,00 5,07
English SL 5,50 5,11
English B HL 6,21 5,72
German HL 6,67 5,80
German SL 6,75 5,29
French HL 6,60 5,33
French SL 6,00 4,91
History HL 5,67 4,76
History SL 4,00 4,49
Geography HL 6,25 5,15
Geography SL 6,31 4,62
Biology HL 6,18 4,35
Biology SL 5,92 4,29
Chemistry HL 6,00 4,55
Chemistry SL 5,33 4,10
Physics HL 6,67 4,66
Mathematics HL 6,64 4,41
Mathematics SL 5,43 4,46