Harmonogram spotkań z rodzicami oraz przekazywania informacji o ocenianiu i klasyfikowaniu
rodzicom uczniów i uczniom
w roku szkolnym 2019/2020

18 września 2019 r.
(środa)

Rodzice uczniów klas 1 Liceum:

17:30 - spotkanie z Dyrektorem XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. M. Kopernika, następnie spotkanie z wychowawcami
.

Rodzice uczniów klas 2 Liceum:

17:30 - spotkanie z wychowawcami
.

Rodzice uczniów klas 3 Liceum:

17:30 - spotkanie z wychowawcami.

18:30 - spotkanie z Dyrektorem  XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. M. Kopernika (przekazanie informacji dot. egzaminu maturalnego).

30 października 2019 r.
(środa)

17:30 - zebrania wychowawców z rodzicami uczniów wszystkich klas Liceum.

18 grudnia 2018 r.
(środa)

 17:30 - zebrania wychowawców z rodzicami uczniów wszystkich klas Liceum,
              informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi.

22 stycznia 2020 r.
(środa)

17:30 - zebrania wychowawców z rodzicami uczniów wszystkich klas Liceum,
              informacja o wynikach klasyfikacji śródrocznej.

11 marca 2020 r.
(środa)

17:30 - zebrania wychowawców z rodzicami uczniów wszystkich klas Liceum,
              informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi dla rodziców klas 3 Liceum.

8 kwietnia 2020 r.
(środa)

pisemna informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych dla rodziców uczniów klas 3 Liceum; rodzice uczniów nieobecnych w tym dniu mogą odebrać informację w szkole do dnia 9 kwietnia 2020 r. (czwartek).

14 kwietnia 2020 r.
(wtorek)

upływa termin składania podań o podwyższenie rocznych ocen klasyfikacyjnych przez rodziców i uczniów klas 3 Liceum.

20 maja 2020 r.
(środa)

17:30 - zebrania wychowawców z rodzicami uczniów klas Liceum,
              informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi.

10 czerwca 2020 r.
(środa)

pisemna informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych dla rodziców uczniów klas Liceum; rodzice uczniów nieobecnych w tym dniu mogą odebrać informację w szkole do dnia 15 czerwca 2020 r. (poniedziałek).

16 czerwca 2020 r.
(wtorek)

upływa termin składania podań przez rodziców i uczniów o podwyższenie rocznych ocen klasyfikacyjnych.