Harmonogram spotkań z rodzicami oraz przekazywania informacji o ocenianiu i klasyfikowaniu
rodzicom uczniów i uczniom
w roku szkolnym 2017/2018

13 września 2017 r.
(środa)

Rodzice uczniów klas 1 Liceum:

17:30 - spotkanie z Dyrektorem XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. M. Kopernika, następnie spotkanie z wychowawcami
.

Rodzice uczniów klas 2 Liceum:

17:30 - spotkanie z wychowawcami
.

Rodzice uczniów klas 3 Liceum:

17:30 - spotkanie z wychowawcami.

18:30 - spotkanie z Dyrektorem  XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. M. Kopernika (przekazanie informacji dot. egzaminu maturalnego).

Rodzice uczniów Gimnazjum:

17:30 - spotkanie z wychowawcami.

25 października 2017 r.
(środa)

17:30 - zebrania wychowawców z rodzicami uczniów wszystkich klas Liceum i Gimnazjum.

6 grudnia 2017 r.
(środa)

 17:30 - zebrania wychowawców z rodzicami uczniów wszystkich klas Liceum i Gimnazjum,
              informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi.

10 stycznia 2018 r.
(środa)

17:30 - zebrania wychowawców z rodzicami uczniów wszystkich klas Liceum i Gimnazjum,
              informacja o wynikach klasyfikacji śródrocznej.

21 marca 2018 r.
(środa)

17:30 - zebrania wychowawców z rodzicami uczniów wszystkich klas Liceum i Gimnazjum,
              informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi dla rodziców klas 3 Liceum.

11 kwietnia 2018 r.
(środa)

pisemna informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych dla rodziców uczniów klas 3 Liceum; rodzice uczniów nieobecnych w tym dniu mogą odebrać informację w szkole do dnia 12 kwietnia 2018 r. (czwartek).

17 kwietnia 2018 r.
(wtorek)

upływa termin składania podań o podwyższenie rocznych ocen klasyfikacyjnych przez rodziców i uczniów klas 3 Liceum.

16 maja 2018 r.
(środa)

17:30 - zebrania wychowawców z rodzicami uczniów klas Liceum i Gimnazjum,
              informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi.

8 czerwca 2018 r.
(piątek)

pisemna informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych dla rodziców uczniów klas Liceum i Gimnazjum; rodzice uczniów nieobecnych w tym dniu mogą odebrać informację w szkole do dnia 11 czerwca 2018 r. (poniedziałek).

12 czerwca 2018 r.
(wtorek)

upływa termin składania podań przez rodziców i uczniów o podwyższenie rocznych ocen klasyfikacyjnych.