Wpłat na duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych prosimy dokonywać na rachunek:

XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika w Warszawie

98 1030 1508 0000 0005 5086 7028