Zapraszamy do pobrania następujących dokumentów przydatnych w procesie rekrutacji:

Harmonogram działań gimnazjalisty

Harmonogram działań ucznia szkoły podstawowej

Więcej ogólnych informacji na temat rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 będzie można znaleźć w serwisie Biura Edukacji m. st. Warszawy.

Poniżej znajduje się

Zgłoszenie ucznia do klasy pierwszej XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. M. Kopernika w Warszawie

Zakres materiału na egzamin z języka angielskiego

Wniosek - w rekrutacji UZUPEŁNIAJĄCEJ