Kandydaci po Szkole Podstawowej piszący w dniu 24.06.2019 sprawdzian uzdolnień kierunkowych z języka angielskiego

proszeni są o przybycie do naszej szkoły najpóźniej o godzinie 8:30.

Sprawdzian rozpoczyna się o godzinie 9:00 i trwa do godziny 11:00.

Należy przynieść czarny lub niebieski długopis i legitymację szkolną.

 

Kandydaci po Gimnazjum piszący w dniu 24.06.2019 sprawdzian uzdolnień kierunkowych z języka angielskiego

proszeni są o przybycie do naszej szkoły najpóźniej o godzinie 11:30.

Sprawdzian rozpoczyna się o godzinie 12:00 i trwa do godziny 14:00.

Należy przynieść czarny lub niebieski długopis i legitymację szkolną.