W tym dokumencie przedstawiamy informację o strukturze przyszłorocznego egzaminu maturalnego.