Wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych z języka angielskiego kandydatów piszących egzamin w dniu 30.07.2020:

  • liczba piszących: 21
  • wyników powyżej progu zaliczenia (38):  15
  • wyników poniżej progu zaliczenia (38):  5
  • średni wynik (w zakresie 0-95): 48,14
  • mediana: 47
  • odchylenie standardowe:  20,92
  • najwyższy wynik: 79
  • najniższy wynik: 3