/images/szkola1939.jpgFot. źródło http://www.warszawa1939.pl/bibliografia/gmachy-szkol-powszechnych-mst-warszawy-pobudowane-w-latach-1925-1928

1927 oddanie do użytku budynku szkoły przy ulicy Bema 76 zaprojektowanego przez Teodora Łapińskiego i Józefa Krupę
1939 od tego roku w szkole mieścił się szpital; w tym okresie wielu nauczycieli pracowało społecznie na tajnych kompletach lub działało w podziemiu
1942 nauka odbywa się w baraku przy ulicy Wolskiej podzielonym między kilka szkół: 55, 63, 132, 182, 183
1949
(prawdopodobnie)
powołanie w budynku przy ulicy Bema 76 szkoły nr IV TPD; dyrektorem zostaje Henryk Gronkowski
1952 Włodzimierz Lamparski zostaje dyrektorem szkoły
1953 mury szkoły opuszcza pierwszy rocznik maturzystów; jednocześnie szkoła plasuje się w gronie najlepszych w Warszawie
1957–1959 w gmachu szkoły funkcjonuje Liceum nr XXXIII i Szkoła Podstawowa; dyrektorem jest Genowefa Liponoga
1959 dyrektorem szkoły zostaje Jan Dobrowolski; nadanie szkole imienia Mikołaja Kopernika
1962 liceum im. Mikołaja Kopernika jako pierwsza szkoła w Polsce otwiera klasę z wykładowym językiem angielskim
21 października 1970 uroczysta inauguracja obchodów pięćsetnej rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika
13 czerwca 1975 w trakcie wymiany dachu wybucha pożar, w wyniku którego zniszczeniu ulega cały dach liceum
1979 dyrektor Jan Dobrowolski odchodzi na emeryturę (po 20 latach kierowania szkołą), dyrektorem zostaje Albert Stoma
1984 zatrudnienie w liceum pierwszego wolontariusza native speaker
luty 1993 liceum uzyskuje autoryzację International Baccalaureate Organization do prowadzenia Programu Dyplomowego Matury Międzynarodowej (IB DP)
1 września 1993 rozpoczyna naukę pierwsza w Polsce, równolegle z III LO w Gdyni, klasa z programem matury międzynarodowej – International Baccalaureate z wykładowym językiem angielskim
1999 50. rocznica szkoły – zjazd absolwentów
2004 55. rocznica szkoły – spotkanie absolwentów
2009 60. rocznica szkoły – zjazd absolwentów
2010 dyrektor Albert Stoma po 31 latach kierowania szkołą odchodzi na emeryturę; dyrektorem szkoły zostaje Justyna Matejczyk
1 września 2012
utworzenie Zespołu Szkół nr 117, w skład którego wchodzi XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika i Gimnazjum Dwujęzyczne nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego
2017 gimnazjum uzyskuje autoryzację International Baccalaureate Organization do prowadzenia Międzynarodowego Programu Gimnazjalnego (IB MYP); następuje zmiana nazwy szkoły  - przestaje istnieć Zespół Szkół nr 117