Z przyjemnością informujemy, że wszyscy uczniowie naszej szkoły zdali egzaminy maturalne przeprowadzone w maju 2011 roku! Ponad 30 absolwentów uzyskało 100% z egzaminów z wybranych przez siebie przedmiotów, wielu uzyskało wynik powyżej 90%. Wszystkim absolwentom gratulujemy uzyskania świetnych wyników i życzymy aby umożliwiły im one dostanie się na wymarzone studia.

Poniżej publikujemy średnie z egzaminów z poszczególnych przedmiotów zdawanych przez absolwentów XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja Kopernika w maju 2011 r.

Przedmiot

  Wynik w Koperniku

  Średni wynik w Polsce

Język polski poziom podstawowy

73,00 %

53,60 %

Język polski poziom rozszerzony

62,47 %

58,71 %

Język angielski poziom rozszerzony

88,29 %

70,44 %

Język angielski poziom dwujęzyczny

78,60 %

Język niemiecki poziom podstawowy

95,13 %

57,82 %

Język niemiecki poziom rozszerzony

86,00 %

69,46 %

Język francuski poziom podstawowy

 90,35 %

72,77 %

Język francuski poziom rozszerzony

86,62 %

73,73 %

Język hiszpański poziom podstawowy   

93,50 %

78,47 %

Matematyka poziom podstawowy

86,43 %

48,24 %

Matematyka poziom rozszerzony

78,02 %

44,47 %

Fizyka poziom podstawowy

78,00 %

41,91 %

Fizyka poziom rozszerzony

67,65 %

46,21 %

Biologia poziom rozszerzony

75,53 %

55,90 %

Chemia poziom rozszerzony

73,26 %

51,59 %

Geografia poziom rozszerzony

72,44 %

49,41 %

WOS poziom podstawowy

65,00 %

46,74 %

WOS poziom rozszerzony

64,48 %

45,45 %

Historia poziom rozszerzony

64,00 %

50,38 %