1. Rozpoczęcie zajęć 1.09.2020 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2020 – 3.01.2021 r.
3. Zakończenie pierwszego półrocza 22.01.2021 r.
4. Studniówka

 

                                      6.02.2021 r. (odwołana)

 

5. Ferie zimowe

                                  04-17.01.2021 r.

6. Kopernikalia

15 - 19.02.2021 r.

7. Wiosenna przerwa świąteczna

31.03. - 6.04.2021 r.

8. Zakończenie zajęć w klasach trzecich 30.04.2021 r.
9. Egzaminy maturalne

IB: .......................

CKE: 4-20.05.2021 r.

10. Dni wolne od zajęć dydaktycznych

14,15,16.10.2020 r.,

2.11.2020 r.,

4, 5, 6, 7.05.2021 r. - matury

4.06.2021 r.

11. Zakończenie rocznych zajęć 25.06.2021 r.
12. Wakacje letnie 28.06. – 31.08.2021 r.
13. Tydzień wycieczkowy

                                 24 - 28.05.2021 r.