1.

27-28.08.2020 r. 

Zebrania Rady Pedagogicznej

2.

9.10.2020 r.
(piątek)

Wyjście integracyjne nauczycieli

3.

Październik-Listopad
(termin do ustalenia - środa)

Szkoleniowe zebranie Rady Pedagogicznej

4.

22.01.2021 r. godz. 14:45

(piątek)

Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja śródroczna

5.

22.01.2021 r.godz. 14:45

(piątek)

Zebranie Rady Pedagogicznej - zatwierdzenie klasyfikacji śródrocznej; podsumowanie pracy w pierwszym półroczu roku szkolnego

6.

Luty-Marzec
(termin do ustalenia - środa)

Szkoleniowe zebranie Rady Pedagogicznej

7.

26.04.2021 r. godz. 14:45  (poniedziałek)

Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja roczna klas trzecich Liceum

8.

28.04.2021 r. godz. 14:45
(środa)

Zebranie Rady Pedagogicznej - zatwierdzenie klasyfikacji rocznej klas trzecich Liceum

9.

21.06.2021 r. godz. 14:45  (poniedziałek)

Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja roczna klas pierwszych i drugich Liceum

10.

25.06.2021 r. 
(piątek)

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021