Harmonogram spotkań z rodzicami oraz przekazywania informacji o ocenianiu i klasyfikowaniu
rodzicom uczniów i uczniom
w roku szkolnym 2020/2021

 

            16 września 2020 r.
                    (środa)

Rodzice uczniów wszystkich klas:

17:30 - spotkanie z wychowawcami (wybory do Oddziałowych Rad Rodziców)

21 października 2020 r.
(środa)

17:30 - zebrania wychowawców z rodzicami uczniów 

21 grudnia 2020 r.
(poniedziałek)

 17:30 - zebrania wychowawców z rodzicami uczniów,
              informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi.

27 stycznia 2021 r.
(środa)

17:30 - zebrania wychowawców z rodzicami uczniów,
              informacja o wynikach klasyfikacji śródrocznej.

24 marca 2021 r.
(środa)

17:30 - zebrania wychowawców z rodzicami uczniów wszystkich klas Liceum,
              informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi dla rodziców klas 3 Liceum.

14 kwietnia 2021 r.
(środa)

17:30 - zebrania wychowawców z rodzicami uczniów wszystkich klas Liceum,

pisemna informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych dla rodziców uczniów klas 3 Liceum; rodzice uczniów nieobecnych w tym dniu mogą odebrać informację w szkole do dnia 16 kwietnia 2021 r. (piątek).

20 kwietnia 2021 r.
(wtorek)

upływa termin składania podań o podwyższenie rocznych ocen klasyfikacyjnych przez rodziców i uczniów klas 3 Liceum.

19 maja 2021 r.
(środa)

17:30 - zebrania wychowawców z rodzicami uczniów klas 1 i 2 Liceum,
              informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi.

9 czerwca 2021 r.
(środa)

17:30 - zebrania wychowawców z rodzicami uczniów klas 1 i 2 Liceum

pisemna informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych dla rodziców uczniów klas Liceum; rodzice uczniów nieobecnych w tym dniu mogą odebrać informację w szkole do dnia 14 czerwca 2021 r. (poniedziałek).

15 czerwca 2021 r.
(wtorek)

upływa termin składania podań przez rodziców i uczniów o podwyższenie rocznych ocen klasyfikacyjnych.


16 września 2020 r. Rodzice uczniów klas 1 Liceum:
(środa) 17:30 - spotkanie z wychowawcami (wybory do Oddziałowych Rad R