Socrates jest europejskim programem edukacyjnym zrzeszającym około 30 krajów. Jego głównym celem jest zbudowanie Europy świadomej swej różnorodności, która będzie potrafiła lepiej radzić sobie z wyzwaniami nowego wieku. W tym celu promuje naukę jako proces trwający całe życie, zachęca do nauki języków oraz podróży. Program jest orędownikiem współpracy międzynarodowej we wszystkich sferach edukacji. Przybiera ona różne formy: podróże, organizację wspólnych projektów, budowę europejskich sieci, prowadzenie studiów oraz analiz porównawczych. Socrates skierowany jest do ludzi na wszelkich szczeblach edukacji: od uczniów szkół podstawowych, poprzez studentów, dorosłych pragnących kontynuować edukację, do nauczycieli, członków organizacji rządowych, a także zainteresowanych partii i organizacji politycznych. Na program składa się osiem oddzielnych akcji:

  • Comenius: edukacja szkolna
  • Erasmus: edukacja wyższa
  • Grundtvig: edukacja dla dorosłych i inne ścieżki edukacyjne
  • Lingua: nauka języków europejskich
  • Minerva: technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) w edukacji
  • Obserwacja i wprowadzanie innowacji do systemów edukacji
  • Współpraca z innymi europejskimi programami
  • Dodatkowe, uzupełniające akcje