Podajemy ogólne wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych z dnia 14 maja 2015 r.:

Liczba kandydatów piszących sprawdzian w naszej szkole: 299

Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 200 (co przelicza się na 100 pkt. rekrutacyjnych)

Maksymalna liczba zdobytych punktów: 169 (84,5 pkt. w systemie rekrutacyjnym)

Minimalna liczba zdobytych punktów: 39 (19,5 pkt. w systemie rekrutacyjnym)

Średni wynik sprawdzianu: 118 punktów (59 pkt. w systemie rekrutacyjnym)

Mediana: 120 punktów (60 pkt. w systemie rekrutacyjnym)

Próg zaliczeniowy: 30 punktów (15 pkt. w systemie rekrutacyjnym)

Wyniki indywidualne można sprawdzić po zalogowaniu się na swoje konto w systemie rekrutacyjnym.
Informacji o indywidualnych wynikach kandydatów nie udzielamy telefonicznie.