Informujemy, że wszyscy kandydaci, którzy zaliczyli część pisemną sprawdzianu z języka angielskiego są zobowiązani do przystąpienia do części ustnej tego sprawdzianu zgodnie z poniższym harmonogramem.

Poniedziałek, 1.06.2015 r. (5 komisji)

Wtorek, 2.06.2015 r. (5 komisji)

Środa, 3.06.2015 r. (1 komisja)

Informacji o wynikach nie udzielamy telefonicznie. Informację o punktacji łącznej (za część pisemną i ustną) kandydaci znajdą w elektronicznym systemie rekrutacji.