Rok szkolny 2011/2012

Stypendium Prezesa Rady Ministrów:

Ewa Michalak kl. 2D

Stypendium Prezydenta m. st. Warszawy:

Łukasz Pietruczak kl. 2F

Aleksander Strzelecki kl. 2F

Mateusz Dłużniewski kl. 2A

Mateusz Staniszewski kl. 2F

Michał Maśny kl. 2F

Nagrody Fundacji Copernicus:

Marianna Latkowska kl. 1C

Zofia Utri kl. 1A

Mateusz Staniszewski kl. 2F

Rok szkolny 2010/2011

Nagrody Fundacji Copernicus za działalność społeczną, sportową i artystyczną

Karol Stański kl. 1A

Mateusz Dłużniewski kl. 1A

Aleksandra Kozera kl. 1F

Przemysław Bornsztajn kl. 2B

Tomasz Zyglewicz kl. 2F

Krzysztof Żochowski kl. 2F

Rok szkolny 2009/2010

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

- Anh Vuong Sy

Stypendium Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

- Anna Gul
- Anh Vuong Sy
- Patrycja Oleksza
- Mateusz Borucki

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej

- Melchior Jakubowski
- Jan Bihałowicz

Rok szkolny 2008/2009

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej

- Magdalena Walczak

Stypendium Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

- Joanna Kozłowska
- Jan Stefan Bihałowicz
- Magdalena Walczak

Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego

- Magdalena Walczak
- Jan Stefan Bihałowicz

Rok szkolny 2007/2008

Stypendium Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

- Hubert Czyżewski
- Jan Stefan Bihałowicz
- Tadeusz Grymuła
- Wodzisław Kiciński
- Ewelina Mabiala
- Marlena Świątkowska

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

- Joanna Kozłowska

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej

- Hubert Czyżewski

Rok szkolny 2006/2007

Stypendium Prezesa Rady Ministrów i Stypendium Ministra Edukacji Narodowej

- Małgorzata Rejniak