W dniach od 18 lipca 2016 r. do 28 lipca 2016 r. (z wyjątkiem 23 i 24 lipca 2016 r.) Komisja Rekrutacyjna dla kandydatów do naszego liceum pracuje w godzinach 9:00 - 16:00.

W dniu 29 lipca 2016 r. Komisja Rekrutacyjna pracuje w godzinach 9:00 - 12:00.

Przypominamy kandydatom, którzy chcą potwierdzić wolę uczęszczania
do XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. M. Kopernika
o dostarczeniu ORYGINAŁÓW dokumentów wymienionych w Regulaminie rekrutacji
oraz Skróconego odpisu aktu urodzenia.