Wyniki egzaminów maturalnych naszych uczniów w maju 2017 r.

Przedmiot
Średnia Kopernik Średnia krajowa
(tylko LO)
Język polski poziom podstawowy 74,45% 59%
Język polski poziom rozszerzony 82,59% 52%
Język angielski poziom podstawowy 99,75% 77%
Język angielski poziom rozszerzony 94,17% 65%
Język angielski poziom dwujęzyczny 88,58%  brak danych
Język niemiecki poziom podstawowy 95,84% 72%
Język niemiecki poziom rozszerzony 94,00% 63%
Język francuski poziom podstawowy 88,53% 80%
Język francuski poziom rozszerzony 84,00% 63%
Język hiszpański poziom podstawowy 90,00% 78%
Język hiszpański poziom rozszerzony 76,00% 55%
Matematyka poziom podstawowy 91,21% 60%
Matematyka poziom rozszerzony 71,35% 47%
Matematyka poziom dwujęzyczny 90,67% brak danych
Fizyka poziom rozszerzony 72,33% 46%
Informatyka poziom rozszerzony 64,67% 42%
Biologia poziom rozszerzony 79,33% 41%
Chemia poziom rozszerzony 72,86% 44%
Geografia poziom rozszerzony 75,29% 36%
WOS poziom rozszerzony 67,27% 29%
Historia poziom rozszerzony 69,18% 36%
Historia sztuki poziom rozszerzony 68,00% 47%

Wszyscy uczniowie naszej szkoły zdali swoje egzaminy maturalne. Gratulujemy!