Wyniki egzaminu maturalnego w liceach ogólnokształcących w maju 2010 r. (w procentach):

Przedmiot Kopernik Warszawa Kraj
J. polski podst. 70,03 60,57 57,20
J. polski rozsz. 67,55 57,79 60,00
J. angielski rozsz. 88,00 73,19 68,40
J. angielski dwujęz. 74,36
J. niemiecki podst. 94,81 78,27 63,50
J. niemiecki rozsz. 88,40 77,45 69,90
J. francuski podst. 95,10 83,81 72,30
J. francuski rozsz. 89,50 78,37 74,60
Matematyka podst. 86,41 65,00 58,50
Matematyka rozsz. 70,44 55,88 49,30
Fizyka podst. 76,47 50,08 43,40
Fizyka rozsz. 76,44 62,52 58,80
Biologia rozsz. 65,42 57,23 54,60
Chemia rozsz. 73,27 64,83 61,50
Geografia rozsz. 68,46 55,46 49,10
WOS rozsz. 64,63 57,70 50,80
Historia podst. 68,00 54,54 54,20
Historia rozsz. 63,75 54,13 51,30

 

A tak przedstawiają się nasze wyniki na tle wyników uzyskanych w liceach ogólnokształcących w Warszawie i w Polsce:

Matura2010PL