Kandydaci po Szkole Podstawowej piszący w dniu 31.07.2019 sprawdzian uzdolnień kierunkowych z języka angielskiego

proszeni są o przybycie do naszej szkoły najpóźniej o godzinie 8:45.

Sprawdzian rozpoczyna się o godzinie 9:00 i trwa do godziny 11:00.

Należy przynieść czarny lub niebieski długopis i legitymację szkolną.

 

Kandydaci po Gimnazjum piszący w dniu 31.07.2019 sprawdzian uzdolnień kierunkowych z języka angielskiego

proszeni są o przybycie do naszej szkoły najpóźniej o godzinie 8:45.

Sprawdzian rozpoczyna się o godzinie  9:00 i trwa do godziny 11:00.

Należy przynieść czarny lub niebieski długopis i legitymację szkolną.

 

Do sprawdzianu w dniu 31 lipca 2019 r. mogą przystąpić tylko kandydaci, którzy nie przystąpili do niego

ani w terminie majowym, ani w terminie czerwcowym.