Dla kandydatów po szkole podstawowej (egzamin w dniu 24.06.2019):

- piszących: 67

- wyników powyżej progu zaliczenia (38): 42

- wyników poniżej progu zaliczenia (38): 25

- średni wynik (w zakresie 0-95): 47,24

- mediana: 50

- odchylenie standardowe: 22,37

- najwyższy wynik: 89

- najniższy wynik: 4

Dla kandydatów po gimnazjum (egzamin w dniu 24.06.2019):

- piszących: 62

- wyników powyżej progu zaliczenia (38): 48

- wyników poniżej progu zaliczenia (38): 14

- średni wynik (w zakresie 0-95): 50,87

- mediana: 53

- odchylenie standardowe: 20,66

- najwyższy wynik: 85

- najniższy wynik: 2

Przypominamy, że wyniki można sprawdzić w systemie elektronicznym lub osobiście w szkole. Nie udzielamy informacji telefonicznie.