Dla kandydatów po szkole podstawowej (egzamin w dniu 31.07.2019):

- piszących: 9

- wyników powyżej progu zaliczenia (38): 5

- wyników poniżej progu zaliczenia (38): 4

- średni wynik (w zakresie 0-95): 41,22

- mediana: 46

- odchylenie standardowe: 26,94

- najwyższy wynik: 79

- najniższy wynik: 3

 

Dla kandydatów po gimnazjum (egzamin w dniu 31.07.2019):

- piszących: 2

- wyników powyżej progu zaliczenia (38): 28

- wyników poniżej progu zaliczenia (38): 0

- średni wynik (w zakresie 0-95): 51,5

- mediana: 51,5

- odchylenie standardowe: 20,66

- najwyższy wynik: 63

- najniższy wynik: 40