Przedmiot 2020 Średnia szkoły Średnia na świecie
ENGLISH A: Lang and Literature HL 6.21 5.13
ENGLISH A: Lang and Literature SL 5.88 5.44
PERSIAN A: Literature self tau SL 5.00 3.97
POLISH A: Literature HL 6.55 5.97
POLISH A: Literature SL 6.25 5.73
ENGLISH B HL 6.79 6.02
FRENCH B HL 6.80 5.26
FRENCH B SL 7.00 5.07
GERMAN B HL 7.00 5.80
GERMAN B SL 7.00 5.15
SPANISH AB. SL 4.00 5.08
SPANISH B SL 6.60 5.12
ECONOMICS HL in ENGLISH 5.87 5.34
ECONOMICS SL in ENGLISH 5.33 4.97
GEOGRAPHY HL in ENGLISH 6.59 5.40
GEOGRAPHY SL in ENGLISH 6.19 4.96
GLOBAL POLITICS HL in ENGLISH 6.63 5.30
HISTORY EUROPE HL in ENGLISH 5.60 5.06
PSYCHOLOGY HL in ENGLISH 6.88 5.18
PSYCHOLOGY SL in ENGLISH 6.80 4.76
BIOLOGY HL in ENGLISH 6.10 4.71
BIOLOGY SL in ENGLISH 6.00 4.44
CHEMISTRY HL in ENGLISH 6.53 4.91
CHEMISTRY SL in ENGLISH 2.00 4.33
PHYSICS HL in ENGLISH 6.00 5.28
PHYSICS SL in ENGLISH 5.60 4.69
MATH.STUDIES SL in ENGLISH 6.25 4.45
MATHEMATICS HL in ENGLISH 5.83 5.04
MATHEMATICS SL in ENGLISH 5.88 4.79
 

Przedstawiamy zbiorcze wyniki egzaminów, jakie zdawali nasi absolwenci w Programie Dyplomowym Matury Międzynarodowej w latach 2012 do 2018:

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Liczba zdających 41 39 41 39 41 42 62
Liczba uczniów, którzy zdali egzamin 41 39 41 39 40 42 62
Średnia liczba uzyskanych punktów 38 38 36 38 37 36 36
Najwyższy uzyskany wynik (max. 45 punktów) 43 44 43 44 45 44 44
Średnia ocena na dyplomie 5,99 6.00 5,72 5,93 5,74 5,76 5,62
 
Przedmiot 2017 Średnia szkoły Średnia na świecie
Polish HL 5,5 5,5
Polish SL 6,14 5,32
English A HL 5,38 4,96
English A SL 5,57 5,19
English B HL 6,07 5,72
German B HL 6 5,85
German B SL 6,25 5,13
French B HL 6,13 5,18
French B SL 6,67 4,97
Economics SL 5,24 4,74
History HL 5,2 4,73
History SL 5,5 4,61
Geography HL 6,3 5,22
Geography SL 6,38 4,81
Biology HL 6,27 4,32
Biology SL 5,45 4,2
Chemistry HL 6,3 4,49
Chemistry SL 5,29 3,96
Physics HL 5,17 4,65
Physics SL 4 4,08
Mathematics HL 5,61 4,73
Mathematics SL 5,17 4,38
Polish HL 5,5 5,5
Polish SL 6,14 5,32
English A HL 5,38 4,96
English A SL 5,57 5,19
English B HL 6,07 5,72
German B HL 6 5,85
German B SL 6,25 5,13
French B HL 6,13 5,18
French B SL 6,67 4,97
Economics SL 5,24 4,74
History HL 5,2 4,73
History SL 5,5 4,61
Geography HL 6,3 5,22
Geography SL 6,38 4,81
Biology HL 6,27 4,32
Biology SL 5,45 4,2
Chemistry HL 6,3 4,49
Chemistry SL 5,29 3,96
Physics HL 5,17 4,65
Physics SL 4 4,08
Mathematics HL 5,61 4,73
Mathematics SL 5,17 4,38
 
Przedmiot 2018 Średnia szkoły Średnia na świecie
Polish HL 6 5,61
Polish SL 5,54 5,44
English A HL 5,3 4,98
English A SL 5,44 5,1
Russian A SL 7 4,26
English B HL 6,11 5,75
German B HL 6,2 5,78
German B SL 6,75 5,13
French B HL 6,6 5,18
Spanish ab initio 6,09 4,96
Economics HL 5,3 5,13
Economics SL 5,27 4,7
History HL 5,75 4,73
History SL 5 4,55
Geography HL 6,13 5,23
Geography SL 6,38 4,82
Psychology HL 6 4,69
Psychology SL 5,75 4,36
Biology HL 5,65 4,35
Biology SL 5,52 4,22
Chemistry HL 5 4,46
Chemistry SL 5 3,99
Physics HL 4,86 4,65
Physics SL 5 4,06
Mathematics HL 5,32 4,75
Mathematics SL 5,52 4,26
Mathematical Studies SL 6,43 4,21
Visual Arts HL 5,33 4,48
 
Przedmiot Średnia szkoły Średnia na świecie
Polish HL 6,40 5,63
Polish SL 5,86 5,32
English A HL 5,57 5,05
English A SL 5,20 5,17
English B HL 6,18 5,71
German B HL 6,50 5,86
German B SL 6,50 5,05
French B HL 6,20 5,27
Economics SL 5,38 4,65
History HL 5,86 4,85
History SL 5,50 4,68
Geography HL 6,00 5,23
Geography SL 6,18 4,72
Biology HL 6,43 4,32
Biology SL 5,75 4,25
Chemistry HL 5,47 4,48
Physics HL 5,10 4,60
Physics SL 5,67 4,04
Mathematics HL 5,17 4,46
Mathematics SL 5,22 4,38
 
Więcej artykułów…