Przedmiot Średnia szkoły Średnia na świecie
Polish HL 6,67 5,63
Polish SL 5,97 5,34
English HL 6,15 5,09
English SL 6,20 5,22
English B HL 6,19 5,72
German HL 6,25 5,77
German SL 7,00 5,16
French HL 6,80 5,22
Economics SL 6,00 4,66
History HL 5,80 4,78
History SL 5,00 4,65
Geography HL 6,19 5,22
Geography SL 5,81 4,69
Biology HL 5,95 4,34
Biology SL 5,91 4,24
Chemistry HL 5,71 4,49
Chemistry SL 3,00 (1 zdający) 4,05
Physics HL 5,88 4,68
Physics SL 6,33 4,19
Mathematics HL 5,60 4,43
Mathematics SL 5,35 4,43
 
Przedmiot Średnia szkoły Średnia na świecie
Polish HL 5,86 5.44
Polish SL 5,44 5,18
English HL 5,55 5,10
English SL 5,60 5,19
English B HL 6,28 5,70
German HL 6,00 5,82
German SL 6,25 5,22
French HL 6,80 5,31
French SL 6,75 bd
Spanish SL 6,57 bd
History HL 5,78 4,74
History SL 5,00 4,57
Geography HL 6,13 5,25
Geography SL 5,92 4,67
Biology HL 5,62 4,32
Biology SL 5,82 4,27
Chemistry HL 5,29 4,53
Chemistry SL 6,00 4,01
Physics HL 5,00 4,65
Physics SL 6,00 4,16
Mathematics HL 4,71 4,41
Mathematics SL 5,59 4,46
 
Przedmiot Średnia szkoły Średnia na świecie
Polish HL 6,50 5.36
Polish SL 5,71 5,08
English HL 6,00 5,07
English SL 5,50 5,11
English B HL 6,21 5,72
German HL 6,67 5,80
German SL 6,75 5,29
French HL 6,60 5,33
French SL 6,00 4,91
History HL 5,67 4,76
History SL 4,00 4,49
Geography HL 6,25 5,15
Geography SL 6,31 4,62
Biology HL 6,18 4,35
Biology SL 5,92 4,29
Chemistry HL 6,00 4,55
Chemistry SL 5,33 4,10
Physics HL 6,67 4,66
Mathematics HL 6,64 4,41
Mathematics SL 5,43 4,46