Szanowni Państwo, 

w związku ze zmianą organizacji roku szkolnego 2020/2021, zmieniamy też nasz terminarz klasyfikacji i czynności z tym związanych.

I tak:

- zagrożenia oceną niedostateczną - wystawiamy w dzienniku do 21 grudnia 2020 (poniedziałek);

- zebranie z rodzicami on-line - 21 grudnia 2020 (poniedziałek) o godzinie 17:30; 

- 22 stycznia 2021 (piątek) wystawienie ocen śródrocznych, zebranie Rady Pedagogicznej i koniec półrocza;

- zebranie z rodzicami on-line (lub stacjonarnie, jeśli wrócimy do trybu stacjonarnego) - 27 stycznia 2021 (środa) o godzinie 17:30.

 

Powyższe zmiany zostały umieszczone w terminarzach.