OJA

Dnia 22 I 2021 w naszej szkole odbył się etap okręgowy 45. Olimpiady Języka Angielskiego, w którym wzięło udział 54 uczniów z 14 warszawskich liceów, w tym aż 34 osoby z LO im M. Kopernika. Nasza szkoła była jedną z 4 miejsc w stolicy wybranych do stacjonarnego przeprowadzenie pisemnej części egzaminu.
Pomimo, że sam egzamin przebiegał sprawnie i bez zakłóceń, po egzaminie niektórzy uczestnicy zwrócili uwagę na niestosowne treści, które pojawiły się w kilku zadaniach.
Chcielibyśmy wyrazić pełne zrozumienie i poparcie dla protestującej przeciwko tym treściom młodzieży. Jako szkoła kierujemy się zasadami tolerancji i otwartości. Chcemy, aby każdy uczeń znalazł w naszej szkole bezpieczną przystań.
Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia w kolejnym etapie!