Doświadczenie ilustruje odpowiedź napytanie:

czy za pomocą prób Tollensa i Trommera istnieje możliwość odróżnienia glukozy od fruktozy?

Ze szkoły podstawowej uczniowie wiedzą, że cukry te rozróżnia obecność grupy aldehydowej i ketonowej.

W szkole ponadpodstawowej uczymy, że nie jest to wystarczające, gdyż oba cukry tworzą te same izomery będące postaciami endiolowymi. 

A z ciekawostek, tak właśnie srebrzy się bombki na choinkę....

/images/Chemia1.jpg   /images/Chemia2.jpg