Przedstawiamy zbiorcze wyniki egzaminów, jakie zdawali nasi absolwenci w Programie Dyplomowym Matury Międzynarodowej w latach 2012 do 2018:

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Liczba zdających 41 39 41 39 41 42 62
Liczba uczniów, którzy zdali egzamin 41 39 41 39 40 42 62
Średnia liczba uzyskanych punktów 38 38 36 38 37 36 36
Najwyższy uzyskany wynik (max. 45 punktów) 43 44 43 44 45 44 44
Średnia ocena na dyplomie 5,99 6.00 5,72 5,93 5,74 5,76 5,62