Przedmiot 2017 Średnia szkoły Średnia na świecie
Polish HL 5,5 5,5
Polish SL 6,14 5,32
English A HL 5,38 4,96
English A SL 5,57 5,19
English B HL 6,07 5,72
German B HL 6 5,85
German B SL 6,25 5,13
French B HL 6,13 5,18
French B SL 6,67 4,97
Economics SL 5,24 4,74
History HL 5,2 4,73
History SL 5,5 4,61
Geography HL 6,3 5,22
Geography SL 6,38 4,81
Biology HL 6,27 4,32
Biology SL 5,45 4,2
Chemistry HL 6,3 4,49
Chemistry SL 5,29 3,96
Physics HL 5,17 4,65
Physics SL 4 4,08
Mathematics HL 5,61 4,73
Mathematics SL 5,17 4,38
Polish HL 5,5 5,5
Polish SL 6,14 5,32
English A HL 5,38 4,96
English A SL 5,57 5,19
English B HL 6,07 5,72
German B HL 6 5,85
German B SL 6,25 5,13
French B HL 6,13 5,18
French B SL 6,67 4,97
Economics SL 5,24 4,74
History HL 5,2 4,73
History SL 5,5 4,61
Geography HL 6,3 5,22
Geography SL 6,38 4,81
Biology HL 6,27 4,32
Biology SL 5,45 4,2
Chemistry HL 6,3 4,49
Chemistry SL 5,29 3,96
Physics HL 5,17 4,65
Physics SL 4 4,08
Mathematics HL 5,61 4,73
Mathematics SL 5,17 4,38