Przedmiot 2018 Średnia szkoły Średnia na świecie
Polish HL 6 5,61
Polish SL 5,54 5,44
English A HL 5,3 4,98
English A SL 5,44 5,1
Russian A SL 7 4,26
English B HL 6,11 5,75
German B HL 6,2 5,78
German B SL 6,75 5,13
French B HL 6,6 5,18
Spanish ab initio 6,09 4,96
Economics HL 5,3 5,13
Economics SL 5,27 4,7
History HL 5,75 4,73
History SL 5 4,55
Geography HL 6,13 5,23
Geography SL 6,38 4,82
Psychology HL 6 4,69
Psychology SL 5,75 4,36
Biology HL 5,65 4,35
Biology SL 5,52 4,22
Chemistry HL 5 4,46
Chemistry SL 5 3,99
Physics HL 4,86 4,65
Physics SL 5 4,06
Mathematics HL 5,32 4,75
Mathematics SL 5,52 4,26
Mathematical Studies SL 6,43 4,21
Visual Arts HL 5,33 4,48