Przedmiot 2020 Średnia szkoły Średnia na świecie
ENGLISH A: Lang and Literature HL 6.21 5.13
ENGLISH A: Lang and Literature SL 5.88 5.44
PERSIAN A: Literature self tau SL 5.00 3.97
POLISH A: Literature HL 6.55 5.97
POLISH A: Literature SL 6.25 5.73
ENGLISH B HL 6.79 6.02
FRENCH B HL 6.80 5.26
FRENCH B SL 7.00 5.07
GERMAN B HL 7.00 5.80
GERMAN B SL 7.00 5.15
SPANISH AB. SL 4.00 5.08
SPANISH B SL 6.60 5.12
ECONOMICS HL in ENGLISH 5.87 5.34
ECONOMICS SL in ENGLISH 5.33 4.97
GEOGRAPHY HL in ENGLISH 6.59 5.40
GEOGRAPHY SL in ENGLISH 6.19 4.96
GLOBAL POLITICS HL in ENGLISH 6.63 5.30
HISTORY EUROPE HL in ENGLISH 5.60 5.06
PSYCHOLOGY HL in ENGLISH 6.88 5.18
PSYCHOLOGY SL in ENGLISH 6.80 4.76
BIOLOGY HL in ENGLISH 6.10 4.71
BIOLOGY SL in ENGLISH 6.00 4.44
CHEMISTRY HL in ENGLISH 6.53 4.91
CHEMISTRY SL in ENGLISH 2.00 4.33
PHYSICS HL in ENGLISH 6.00 5.28
PHYSICS SL in ENGLISH 5.60 4.69
MATH.STUDIES SL in ENGLISH 6.25 4.45
MATHEMATICS HL in ENGLISH 5.83 5.04
MATHEMATICS SL in ENGLISH 5.88 4.79