Ogólnopolski Tydzień Kariery, czyli OTK, to coroczna akcja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej mająca na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw, działań i kreatywności na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego. W tym roku odbywa się on pod hasłem Poznaj swojego doradcę zawodowego!

Działania w Zespole Szkół Nr 117 w ramach OTK 2015:
1. Akcja promocyjna Poznaj swojego doradcę zawodowego - podejmuj świadome decyzje.
2. Konkurs plastyczny dla uczniów gimnazjum Mój wymarzony zawód.
3. Debata gimnazjalistów: Wolontariat - nieodpłatna praca na rzecz innych - ważnym doświadczeniem życiowym.
4. Spotkanie informacyjne licealistów z przedstawicielami London School of Economics. 
5. Debata licealistów: Studia za granicą i w Polsce - za i przeciw.
6. Diagnoza uczniów klas pierwszych liceum w zakresie uzdolnień - testy ośmiu inteligencji w oparciu o teorię H. Gardnera.