Informacje edukacyjne i zawodowe:

Perspektywy - rankingi szkół ponadgimnazjalnych oraz informator dla maturzystów
Wybieram Zawód - pakiet narzędzi diagnostycznych i materiałów dydaktycznych wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych
Prognozowanie zatrudnienia - system prognozowania zatrudnienia
European Youth Portal - portal Komisji Europejskiej zawierający informacje, które mogą się przydać młodym ludziom mieszkającym, uczącym się i pracującym w UE
Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej - materiały z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów, rodziców i nauczycieli
Kształcenie zawodowe - informacje na temat doradztwa zawodowego udostępniane na stronach Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń

Testy on-line:

indywTesty on-line są doskonałą metodą samopoznania, jednak wyniki należy zinterpretować z koordynatorem doradztwa zawodowego. Dzięki temu uczeń otrzyma charakterystykę, zawierającą opis zbadanych cech osobowości, dominujących zdolności, charakterystykę mocnych i słabych stron własnej osobowości. Jest to punktem wyjścia do rozmowy doradczej i ustalenia optymalnej ścieżki edukacji i kariery, określenia planów zawodowych.

indywidualni.pl - portal zawierający testy pozwalające na rozpoznanie indywidualnego stylu uczenia się, predyspozycji oraz mocnych stron, a także zapewnienie dostępu do metod i technik podnoszących efektywność nauki

Labirynt zawodów - test predyspozycji i zainteresowań zawodowych (w 3 wersjach wiekowych – dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) oraz multimedialny zasób informacji zawodowej

16 personalities - polska strona o MBTI z możliwością przeprowadzenia testu on-line

Pozaszkolne formy pomocy z zakresu doradztwa zawodowego:

Centrum Informacji i Doradztwa Zawodowego w Pałacu Młodzieży Plac Defilad 1 tel 22 656 66

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2 ul. Księcia Janusza 45/47 tel./faks: 22 836 70 88

Młodzieżowe Biura Pracy na terenie m.st. Warszawa