Struktura Organizacyjna


Liczba oddziałów Oddziały licealne
Klasa I 14
Klasa II 7
Klasa III 7
Razem 28

Stan uczniów

Oddział Oddziały licealne
Klasa I 445
Klasa II 227
Klasa III 219
Razem 891

 

Struktura Zatrudnienia


Pedagodzy

Pełnozatrudnieni 65
Niepełnozatrudnieni 21
Razem 86

Stopnie awansu zatrudnionych

Brak stopnia 2
Stażysta 0
Kontraktowy 12
Mianowany 22
Dyplomowany 50

Razem

86

 

Pracownicy administracji i obsługi


Administracja 4
Obsługa 15
Razem 19

 

 


Poprawiony (środa, 13 listopada 2019 10:58)