Wpłat na duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych prosimy dokonywać na rachunek:

Zespół Szkół nr 117

98 1030 1508 0000 0005 5086 7028