kopernik5b

Witamy na oficjalnej stronie
XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego
im. Mikołaja Kopernika w Warszawie!

Drodzy absolwenci,

wprawdzie w tym roku to nie kwitnące kasztany a magnolie zapowiadają nadejście egzaminów maturalnych, 

jednak jak zawsze życzymy Wam jak najlepszych wyników.

Wierzymy, że mimo przeszkód jesteście bardzo dobrze przygotowani i mocno trzymamy kciuki za każdego z Was.

Powodzenia!

magnolie

 

Laureat XXXIII Olimpiady Filozoficznej:

Natalia Foder (3D)

 

Laureat XLIV Olimpiady Języka Francuskiego:

Jakub Witczak (3E1)

 

Laureat XIII Olimpiady Wiedzy o Prawie:

Franciszek Skawiński (3E1)

 

Laureat IV Olimpiady Statystycznej:

Piotr Biziel (3E2) (w r.szk.2019/2020)

 

Laureat XLV Olimpiady Języka Angielskiego:

Julia Keane (2E2),

 

Finalista XXXIII Olimpiady Filozoficznej:

Zuzanna Plit (2A),

 

Finalista XLVII Olimpiady Geograficznej:

Mateusz Wiktorzak (3C),

Mikołaj Komorowski (3C),

 

Finalista XLVI Olimpiady Geograficznej:

Mikołaj Weiss (3C) (w r.szk.2019/2020),

Jakub Szeligowski (3E2) (w r.szk.2019/2020),

 

Finalista XLV Olimpiady Geograficznej:

Jakub Szeligowski (3E2) (w r.szk.2018/2019),

 

Finalista L Olimpiady Lietratury i Języka Polskiego:

Natalia Foder (2D) (w r.szk.2019/2020),

 

Finalista XLV Olimpiady Języka Angielskiego:

Michał Ceregra (3E1),

Piotr Biziel (3E2),

Milena Urbanowicz (2E2),

 

Finalista XLIV Olimpiady Języka Angielskiego:

Piotr Biziel (3E2) (w r.szk.2019/2020),

 

Finalista XLIII Olimpiady Języka Angielskiego:

Piotr Biziel (3E2) (w r.szk.2018/2019),

 

Finalista V Olimpiady Statystycznej:

Piotr Biziel (3E2),

 

Finalista VII Mazowieckiej Olimpiady Poliglotów:

Jakub Berger (3E2) (w r.szk.2018/2019),

 

Serdecznie gratulujemy!

 

W rankingu liceów w Warszawie, który zorganizowany został przez portal WaszaEdukacja.pl, 

nasza szkoła uzyskała wysokie 5 miejsce na 88 liceów.

Podczas tworzenia rankingu, brane pod uwagę były wyniki egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym, wskaźnik Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD) oraz osiągnięcia z olimpiad przedmiotowych. Wszystkie dane do rankingu pozyskane zostały ze sprawdzonych źródeł takich jak OKE, CKE, MEN oraz innych placówek oświatowych.

Więcej informacji .

 

Szanowni Rodzice,

https://www.ipsb.nina.gov.pl/a/foto/mikolaj-kopernik-marcello-baciarellego#relatedDrodzy Kandydaci,

w naszej szkole w roku szkolnym 2021/2022 otwieramy dla absolwentów szkoły podstawowej
następujące klasy:

DWUJĘZYCZNE
1 klasa matematyczno-fizyczna (M); Z PODZIAŁEM NA GRUPY Z MATEMATYKI - W TYM GRUPĘ OLIMPIJSKĄ
2 klasy biologiczno-chemiczne (P) POD PATRONATEM WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO;
1 klasa matematyczno-społeczna (G) POD PATRONATEM SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ;
1 klasa lingwistyczno-społeczna (L) POD PATRONATEM WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO;

MIĘDZYNARODOWE

2 klasy przygotowujące do Programu Dyplomowego Matury Międzynarodowej

- z programem MYP (IB Middle Years Programme).


Nie planujemy otwierania oddziałów wstępnych.

Wszystkie otwierane oddziały są dwujęzyczne z językiem angielskim i mają określony kierunek kształcenia (wiodące przedmioty), w związku z czym w postępowaniu rekrutacyjnym będziemy brać pod uwagę oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z następujących przedmiotów:
  - języka polskiego;
 - matematyki;
 - języka obcego nowożytnego 
oraz 
 - do klasy matematyczno-fizycznej: z fizyki;
 - do klasy biologiczno-chemicznej: - ocena wyższa spośród  biologii i chemii;
 - do klasy matematyczno-społecznej: z geografii;
 - do klasy lingwistyczno-społecznej: z geografii
 - do klasy międzynarodowej: - ocena najwyższa spośród: biologii, chemii, fizyki, historii, geografii.

Opisy poszczególnych klas oraz plany ramowe dostępne są tutaj.
Dni otwarte w formie on-line:
31 marca 2021 o godz. 17:30 

 

21 kwietnia 2021 o godz. 17:30
Link do spotkania w dniu spotkania zostanie umieszczony TUTAJ.


Szczegółowe zasady rekrutacji:


Wszystkie informacje znajdziecie Państwo w tym miejscu: prezentacje dla kandydatów i ich rodziców 

Zapraszamy do obejrzenia filmów, które w ostatnich latach przygotowali nasi uczniowie tworzący KopernikTV:
 
Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2021/2022:
REKRUTACJA ZASADNICZA
składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (dotyczy oddziałów dwujęzycznych i międzynarodowych) od 17 maja  od godz. 8.00 do 31 maja do godz. 15.00
przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych i międzynarodowych (I termin) język angielski -  7.06.2021 (godzina zalezna od sytuacji)
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu kompetencji i predyspozycji językowych 17 czerwca (poniedziałek) do godz. 15.00
możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły. Brak możliwości wyboru oddziału dwujęzycznego/międzynarodowego, jeśli wcześniej (od 17 do 31 maja)
nie wybrano żadnego oddziału tego typu.
od 17 czerwca od godz. 10.00  do 21 czerwca  do godz. 15.00
dodatkowy termin na przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych,sprawdzianu predyspozycji językowych dla kandydatów, którzy nie przystapili do sprawdzianów w pierwszym terminie (II termin) 25 czerwca godz 13:00
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu kompetencji i predyspozycji językowych przeprowadzanych w drugim terminie 9 lipca godz. 10.00

uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia  szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach sprawdzianu ósmoklasisty (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez szkołę podstawową)

możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły. Brak możliwości wyboru oddziału dwujęzycznego/międzynarodowego, jeśli wcześniej (od 17 do 31 maja)
nie wybrano żadnego oddziału tego typu.

od 25 czerwca od godz. 12.00 do 14 lipca  do godz. 15.00
weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty oraz art. 150 ust. 7 ustawy prawo oświatowe do 21 lipca
podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia 22 lipca godz.12.00
potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów od 23 lipca od godz. 9.00 do 30 lipca do godz. 15.00
podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 2 sierpnia godz. 14.00
poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc 2 sierpnia
wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 5 sierpnia
sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia do 3 dni od dnia wystąpienia o uzasadnienie
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 3 sierpnia od godz. 10.00 do 5 sierpnia  do godz. 12.00;
przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych i międzynarodowych oraz sprawdzianu predyspozycji językowych  dla kandydatów do klas wstępnych, którzy nie przystapili do nich w pierwszym ani drugim terminie 6 sierpnia godz 10:00
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji i predyspozycji językowych 6 sierpnia godz. 15.00
weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne,  w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty oraz art. 150 ust. 7 ustawy prawo oświatowe 5 sierpnia
podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia 16 sierpnia godz. 12.00
potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów od 17 sierpnia od godz. 12.00 do 20 sierpnia do godz. 15.00
podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 23 sierpnia godz.12:00
poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc 23 sierpnia
wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia 26 sierpnia
sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia do 3 dni od dnia wystąpienia o uzasadnienie

Zgodnie z terminami postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

Harmonogram działań ucznia szkoły podstawowej w ramach elektronicznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Harmonogram działań szkoły ponadpodstawowej w ramach elektronicznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Harmonogram działań szkoły podstawowej w ramach elektronicznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

 

Ubiegłoroczne progi punktowe do poszczególnych klas:

  • 1M       188,17
  • 1P       179,23
  • 1G       185,65
  • 1L        164,89
  • 1MYP  193,49

 

Informacje na temat punktacji za inne osiągnięcia dostępne są na stronie Kuratorium Oświaty lub Biura Edukacji M.St. Warszawy.

 

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych - 2021 r.- wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

Pismo przewodnie MKO dot. zawodów wiedzy artystycznych i sportowych

Zał. 1 - Wykaz zawodów

Zał. 2 - wykaz zawodów 2016-2019

Zał. 3 - konkursy MKO

Zał. 4 - olimpiady MEN

 

 

Najczęściej zadawane pytania.

 

Komunikat IBO dotyczący Matury Międzynarodowej 2021:

Dear Head of School/Coordinator,

Based on the current assessment of COVID-19 risks in Poland and following continued conversations with our schools, the IB can confirm that all IB schools in the country will follow the non-examination route, therefore your students’ results will be awarded using coursework marks and predicted grades for the May 2021 examination session.

 

Więcej informacji tutaj

 

Doświadczenie ilustruje odpowiedź napytanie:

czy za pomocą prób Tollensa i Trommera istnieje możliwość odróżnienia glukozy od fruktozy?

Ze szkoły podstawowej uczniowie wiedzą, że cukry te rozróżnia obecność grupy aldehydowej i ketonowej.

W szkole ponadpodstawowej uczymy, że nie jest to wystarczające, gdyż oba cukry tworzą te same izomery będące postaciami endiolowymi. 

A z ciekawostek, tak właśnie srebrzy się bombki na choinkę....

/images/Chemia1.jpg   /images/Chemia2.jpg

 

Dyplom Rankingu Liceów Warszawskich Perspektywy 2021

/images/RankingXXXlecia2021.JPG

 

 

Koperink01022021

Tutaj można przeczytać aktualne i poprzednie numery gazety szkolnej KoperInk.

 

 

Dzięki funduszom Rady Rodziców udało się wyremontować kolejną łazienkę uczniowską.

Serdecznie dziękujemy!

/images/Lazienka1.jpg /images/Lazienka2.jpg