Serdecznie gratulujemy uczniom i nauczycielom uzyskania wysokich wyników

z egzaminu gimnazjalnego, które przedstawiają się następująco:

Nasza szkoła Wola Warszawa
Język angielski  - podst 100 79 84
Język angielski - rozsz 97 65 70
Język francuski - pods 100 67 79
Język francuski - rozsz 100 69 80
Historia i wos 85 69 69
Język polski 91 76 76
Matematyka 86 63 64
Nauki przyrodnicze 86 64 66
Język rosyjski  - pods 100 60 82
Język rosyjski  - rozsz 98 94 81