Rankingu Liceów Warszawskich 2018 prowadzonym przez portal waszaedukacja.pl,nasze liceum zajęło 4 miejsce.

 

Metodologia rankingu szkół średnich WaszaEdukacja.pl 2018
Ranking szkół średnich 2018 przeprowadzony przez portal WaszaEdukacja.pl został przygotowany na podstawie danych uzyskanych od Centralnej Komisji Edukacyjnej, Okręgowych Komisji Edukacyjnych oraz organizatorów olimpiad pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ranking został podzielony na dwa typy szkół: Licea oraz Technika.
Zasady ogólne
Ranking został podzielony na 18 miast wojewódzkich i uwzględniał szkoły publiczne, które  zawarte są w bazie portalu WaszaEdukacja.pl oraz w których maturę podstawową w 2017 roku zdawało minimum 10 osób. W przypadku matur z przedmiotów rozszerzonych, minimalna liczba osób zdających musiała wynieść 2 osoby aby ich wynik został uwzględniony w rankingu. Maksymalna liczba punktów do zdobycia w rankingu to 100. Ranking nie uwzględnia matury międzynarodowej.
Wskaźniki dla Liceów:
Matura z przedmiotów obowiązkowych - 30%
Sukces w olimpiadach - 30%
Matura z przedmiotów dodatkowych - 40%